Hvad står vi for

En ærlig og tillidsfuld dialog mellem patient og læge er grundlaget for vores virksomhed. Hver patient er vigtig. Lige vigtig. Vi respekterer patienten – lytter og rummer – men taler dig ikke efter munden. Vi forsøger hele tiden at holde de højeste faglige standarder i vores ydelser. Med vores faglighed og erfaring søger vi på bedste vis at forholde os ærligt og solidarisk til patientens situation.

Hver patient har sin egen historik og særkende. Vi kan ikke løse alle problemer – og slet ikke på én gang. Men vi kan løse mange – og i øvrigt anvise veje og give råd – hvis vi prioriterer tiden. Så hver konsultation har et fokus. Så vi kan komme videre med patienten – og dem der venter udenfor.

Der vil ofte være en yngre læge tilknyttet vores praksis. Det kan være en yngre læge i basisuddannelse lige efter lægeeksamen eller en yngre læge som har været færdig som læge en del år og er på vej mod speciallæge i almen medicin. Uanset baggrunden arbejder uddannelseslægen altid under vores supervision.

Udenfor huset

Vi deltager begge i løbende efteruddannelse, supervision og  efteruddannelsesgrupper.