Konsultation

Laboratorium
Lægehuset råder over et laboratorium, hvor vores patienter kan få taget blodprøver, hjertekardiogram, lungefunktionsundersøgelser mm.

Laboratoriet har åbent dagligt efter tidsbestilling.

Tid hos sygeplejersken

Hos vores sygeplejersker har du mulighed for at få foretaget vaccinationer, fjernet tråde, behandlet sår og lignende. Sygeplejerskerne varetager selvstændige konsultationer hos patienter med sukkersyge og andre kroniske sygdomme. Endvidere varetager de kostvejledning, priktest og vejledning om allergi m.v.

Åben konsultation hos lægen

Dagligt åben konsultation kl. 9 til 9.30 undtagen onsdag. Her kan du komme uden tidsbestilling. Vi behandler akut opståede tilstande i den åbne konsultation og kan derfor kun afsætte kort tid til hver patient. Du kommer til efter tur. Vi foretager ikke længerevarende konsultationer som børneundersøgelser, graviditetsundersøgelser eller udfærdigelse af større attester i de åbne konsultationer.

billede af klinik