KÆRE PATIENTER
Fra d 01.02.2022 skifter praksis navn fra Lægerne Edwards og Harloff-Helleberg til Lægerne Helleberg og Hansen.
Det sker da læge Kristine Edwards har valgt at søge nye udfordringer og læge Maria Holst Hansen indtræder i hendes sted.
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.
Venlig hilsen
Læge Anne Harloff-Helleberg og Læge Maria Holst Hansen

LUKKET

Onsdag d 11 Maj holder klinikken lukket grundet kursus.

Fra Mandag d 18 Juli til og med Fredag d 22 Juli holder klinikken sommerferie lukket.

Vi henviser til byens øvrige læger.

Ved akut og uopsættelig sygdom kan læge træffes på telefon 70222291. Efter kl 16 og i weekender henvises til 1813

 

SPØRGSMÅL VEDRØRENDE CORONA
Har man spørgsmål vedrørende corona anbefales det at gå ind på Statensseruminstitut´s hjemmeside SSI.DK
Der kan man få svar på alt mht symptomer, isolation, smitteopsporing mv.

HUSK det er muligt at forny recepter og bestille tid online.

E-mail konsultation

Det er muligt at sende et kort spørgsmål per e-mail. Det er vigtigt at spørgsmålet er konkret og kan besvares
uden yderligere uddybning. Ellers egner problemstillingen sig ikke til e-mail konsultation.
Husk at e-mail ikke kan benyttes til spørgsmål om akut sygdom, da det ikke er sikkert, at vi ser mailen samme dag som den er sendt.

Lungefunktionsundersøgelse
Vi er glade for at meddele at vi igen har mulighed for at tilbyde lungefunktionsundersøgelser.
Det eneste det kræver forud for undersøgelsen er, en negativ pcr test der maks er 48 timer gammel.

Rejsevaccination:

Vejledning om rejsevaccination og vaccination er ikke en del af den offentlige sygesikring. Derfor skal man selv bekoste udgifter hertil hos lægen ved vejledning om vaccination samt de konsultationer, hvor man skal vaccineres.
Vedr. rejsevaccination henviser vi til Rejseklinikken på Ordrupvej 60, Charlottenlund, rejsevaccinationer.dk eller sikkerrejse.dk

Se under fanen Priser.

Henvisninger:

Alle henvisninger til speciallæge, offentlig og privat hospital, fysioterapi, psykolog og fodterapi, kræver man booker tid til konsultation hos læge her i klinikken.
Der skal altid være en lægefaglig begrundelse for henvisning til ovenstående faggrupper - dette gælder også for brug af private sundhedsforsikringer.

BESTIL TID

HVEM ER VI

SKRIV TIL LÆGEN

FIND VEJ

Her kan du finde relevant information om klinikken. Klik på menupunkterne ovenfor.

Send en sikker mail via appen Min Læge eller denne hjemmeside. 
Husk at medbringe dit Sundhedskort ved alle henvendelser