Hvad står vi for

En ærlig og tillidsfuld dialog mellem patient og læge er grundlaget for vores virksomhed.  Vi respekterer patienten, lytter og rummer, men taler dig ikke efter munden. Vi forsøger hele tiden at holde de højeste faglige standarder i vores ydelser. Med vores faglighed og erfaring søger vi på bedste vis at forholde os ærligt og solidarisk til patientens situation.

Vi kan ikke løse alle problemer og slet ikke på én gang. Men vi kan løse mange og i øvrigt anvise veje og give råd, så hver konsultation har èt fokus. 

Der vil ofte være en yngre læge tilknyttet vores praksis. Det kan være en yngre læge i basisuddannelse lige efter lægeeksamen eller en yngre læge på vej mod at blive speciallæge i almen medicin. Uanset baggrunden arbejder uddannelseslægen altid under vores supervision.

Udenfor huset

Vi deltager begge i løbende efteruddannelse, supervision og  efteruddannelsesgrupper.